O PROJEKCIE
STRONA GŁÓWNA » O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Organizacja pozarządowa "Ogólnoukraińskie Bractwo Pszczelarzy Ukrainy" inicjuje i realizuje program „Pomoc na pszczelich skrzydełkach”, którego celem jest wsparcie i pomoc ukraińskim pszczelarzom w czasie wojny.

Before and after the war_new

Program „Pomoc na pszczelich skrzydełkach” pojawił się w naszej organizacji, "Ogólnoukraińskie Bractwo Pszczelarzy Ukrainy" w 2015 roku, kiedy żołnierze wracali z pól bitwy częściowo okupowanych obwodów Ługańskiego i Donieckiego w Ukrainie. Młodzi i aktywni patrioci bez wahania oddali się walce o wolność i swobodę swojego kraju. Odważni i zdecydowani, oni marzyli podczas walk tylko o jednym – aby wrócili żywi. I tak się stało. Los i modlitwy uchroniły ich przed ciemnością. Jednak wojna okaleczyła wielu z nich, pozostawiając po sobie nie tylko koszmarne wspomnienia, ale także dolegliwości fizyczne. Prześli przez okrucieństwa wojny, nieludzki ból w szpitalach, udrękę psychiczną i poczucie beznadziei!

Wtedy na wojnie marzyli, żeby przeżyć, w szpitalu marzyli, żeby przeżyć, ale w życiu cywilnym muszą nauczyć się ŻYĆ! Muszą zdać ostateczny egzamin - uwierzyć w swoje miejsce w tym życiu, zrozumieć, że to jest najważniesze.

I my realizujemy to marzenie weteranów z ograniczonymi możliwościami - marzenie o normalnym ŻYCIU!

Otwieramy naszym Bohaterom świat natury, harmonii i zdrowia - świat pszczół! Dajemy osobom, którzy jeszcze wczoraj balansowały na granicy życia i śmierci - szansę na zaistnienie w nowym zawodzie, na rozwój, na osiągnięcie umiejętności i wyników zawodowych, na poszukiwanie dochodów z efektów własnej pracy.

Zapraszamy do naszej społecznej rodziny pszczelarzy naszych weteranów niepełnosprawnych w celu integracji. Zależy nam na tym, aby mieli możliwość rzeczywiście pracować, korzystając z profesjonalnego wsparcia naszych pszczelarzy, na własnych pasiekach indywidualnych, finansowanych przez darczyńców.

Rehabilitacja przez pracę jest tym, co ożywia psychicznie, daje siłę do pokonywania złych myśli, pozwala poczuć wolność materialną i duchową! Nie jest to łatwe. Jak każdy zawód - zawód pszczelarza ma swoje cechy specyficzne i wyzwania. Ale czy szukamy łatwej drogi? Nie! Idziemy drogą, która ma zapewnić wiarę weterana - w samego siebie, w ludzi, którzy wspierają program własnym kosztem i własnym czasem! I wszystko kończy się sukcesem - weteran zostaje zaadaptowany społecznie w środowisku pszczelarzy, zdobywa zawód i możliwość założenia firmy, a dodatkowo zdrowieje podczas pracy z pszczołami w pasiece.

Hasło naszej organizacji: „UCZMY SIĘ JEDNOŚCI OD PSZCZÓŁ!”
A więc, w jedności kryje się nasza moc i nasza przyszłość. I jeśli grupa pszczelarzy powiększy się o osoby, które nas broniły i do nas wróciły, naszym obowiązkiem będzie pomóc im wrócić do ŻYCIA.

Rano 24 lutego 2022 roku wybuchła straszna wojna. Na naszych spokojnych ziemiach ukraińskich wróg z Federacji Rosyjskiej niszczy wszystko: miasta, wsi i losy ludzi!

W tym trudnym dla całej Ukrainy okresie poszerzyliśmy Program „Pomoc na pszczelich skrzydełkach”.

I teraz, oprócz pracy z weteranami, skupiamy się na priorytetowym zadaniu, którym jest pomoc pszczelarzowi ukraińskiemu i jego rodzinie.

To my, jak organizacja, zajmująca się pszczelarstwem, musimy pomóc pszczelarzom z naszej organizacji:

Ale nie możemy tego zrobić sami. Pomoc jest udzielana ze środków pochodzących od dobroczyńców. Potrzebne są też środki na bezpośrednią pomoc celową. Wzywamy do współpracy naszych kolegów pszczelarzy z całego świata, naszych sympatyków i po prostu wszystkich ludzi dobrej woli: "Przyjaciele, połączmy nasze wysiłki organizacyjne, finansowe i intelektualne, aby pomóc ukraińskim pszczelarzom w trudnym czasie wojennym!"

Wizja

Zaspokajanie pilnych potrzeb pszczelarzy i ich rodzin w czasie wojny, pomoc w odbudowie zrujnowanych, zniszczonych i uszkodzonych gospodarstw pszczelarskich oraz udzielanie wsparcia humanitarnego.

Misja

Udzielanie pomocy pszczelarzom z zakresu wznowienia działalności pasiek rodzinnych po ich zniszczeniu i dewastacji w czasie wojny.

Wartości

Patriotyzm, jedność, służebne przywództwo, wspólnota, wolność, odpowiedzialność, uczciwość, zaufanie, profesjonalizm, otwartość i przejrzystość, szczerość, konsekwentność i przewidywalność.

Razem dla ukraińskich pszczelarzy

OPINIE PSZCZELARZY

JAK DZIAŁAMY

Nasza praca jest zawsze nastawiona na pozytywny wynik. To właśnie doświadczenie, profesjonalizm i odpowiedzialność nas wszystkich zapewniają skuteczność w poszukiwaniu właściwych rozwiązań.

Centrum komunikacji

Nawiązano skuteczną komunikację z pszczelarzami i ich rodzinami.
Nawiązano współpracę z dobroczyńcami.

Przetwarzanie danych i podejmowanie decyzji

Stosowane są nowoczesne metody i narzędzia przetwarzania informacji i podejmowania decyzji

Ukierunkowane wsparcie

Pszczelarze otrzymują ukierunkowane wsparcie i pomoc w odbudowie zniszczonych i zdewastowanych pasiek.
Wsparcie i ukierunkowana pomoc humanitarna dla rodzin pszczelarzy.
Wsparcie dla pszczelarzy-żołnierzy.

.
contact_beekeeper

NASI PSZCZELARZY

W czasie pokoju każdy z nich opiekował się pszczołami i angażował się w ważne projekty (prowadzenie działalności gospodarczej, praca na rzecz poprawy przepisów prawnych w dziedzinie pszczelarstwa, pomoc potrzebującym itp.) Teraz wszyscy oni zamienili dłuta na broń, spokojne życie na piekło wojny, opuścili swoje pasieki i bronią swojej ziemi.