O PROJEKCIE
STRONA GŁÓWNA » O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Organizacja pozarządowa "Ogólnoukraińskie Bractwo Pszczelarzy Ukrainy" uruchamia projekt, którego celem jest wsparcie naszych ukraińskich pszczelarzy, którzy zostali żołnierzami.

Before and after the war_new

W czasie wojny wszystkie wysiłki organizacji koncentrujemy na rozwoju projektu "Pomoc na pszczelich skrzydełkach", aby wspierać pszczelarzy, którzy zostali żołnierzami. Nasi pszczelarze zamienili dłuta na broń, porzucili swoje pasieki i w szeregach Obrony Terytorialnej bronią swojej ziemi, chronią swoje miasta i wsie przed wrogim atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej w Ukrainę.

Program "Pomoc na pszczelich skrzydełkach" w czasie pokoju zapewniał weteranom wsparcie i rehabilitację, opanowanie zawodu pszczelarza, pomoc w przystosowaniu się do warunków pracy w pasiece, z uwzględnieniem możliwości fizycznych weterana.

W czasie wojny poprzez program "Pomoc na pszczelich skrzydełkach" pomagamy pszczelarzom-wojownikom w zakupie amunicji, sprzętu ochronnego i sprzętu do przetrwania.

Pracujemy nad zdobyciem i dostarczeniem niezbędnych rzeczy, które pozwolą walczącemu pszczelarzowi być chronionym, pewnym siebie, spokojnym w obliczu wroga, co pozwoli pszczelarzowi-żołnierzowi przetrwać bitwę i powrócić całym i zdrowym do pszczół, do spokojnego życia, do spokojnej pracy na rzecz swojej rodziny i Ukrainy.

Pomagamy dzieciom, żonom, matkom i rodzicom naszych pszczelarzy w uzyskaniu schronienia, gdy przenoszą się z własnych domów do bezpieczniejszych miejsc w Ukrainie.

Rejestrujemy zniszczenia i dewastacje pasiek, aby w czasach pokoju pomóc pszczelarzom w odbudowie i odrodzeniu ich pasiek.

Zapewniamy:

  • Pomoc w relokacji rodzin pszczelarzy
  • Pomoc pszczelarzom w odbudowie i odrodzeniu ich pasiek
  • Zakup sprzętu dla komunikacji i wywiadu
Wizja

Zaspokojenie bieżących potrzeb pszczelarzy-żołnierzy oraz stworzenie warunków niezbędnych do skutecznej realizacji ich celów w walce z najeźdźcą rosyjskim.

Misja

Udzielanie pomocy pszczelarzom - wojownikom w pomyślnym i rzetelnym wypełnianiu ich zadań na rzecz ochrony Ukrainy i Ukraińców przed militarną agresją Rosji.

Wartości

Patriotyzm, jedność, przywództwo w służbie, wspólnota, wolność. Odpowiedzialność, uczciwość, zaufanie, profesjonalizm, otwartość i przejrzystość, szczerość, spójność i przewidywalność, adekwatność i aktualność.

Razem dla ukraińskich pszczelarzy

OPINIE PSZCZELARZY

JAK DZIAŁAMY

Nasza praca jest zawsze nastawiona na pozytywny wynik. To właśnie doświadczenie, profesjonalizm i odpowiedzialność nas wszystkich zapewniają skuteczność w poszukiwaniu właściwych rozwiązań.

Centrum komunikacyjne

Nawiązano skuteczną komunikację z pszczelarzami na pierwszej linii, z dostawcami produktów i logistykami

Przetwarzanie danych i podejmowanie decyzji

Stosowane są nowoczesne metody i narzędzia przetwarzania informacji i podejmowania decyzji

Wsparcie ukierunkowane

Wszystkie produkty są dostarczane bezpośrednio do każdego pszczelarza na front

.
contact_beekeeper